REKONSTRUKCE KLÁŠTERA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, VOTICE

REKONSTRUKCE KLÁŠTERA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, VOTICE

 

Klášter v nedávných letech sloužil jako administrativní a výrobní objekt. Město Votice se rozhodlo pořádat zde výstavy, přednášky, koncerty, zasedání zastupitelstva či svatební obřady. Snahou autorů bylo vrátit podobu kláštera do doby pře rokem 1900. Materiálově byl použit hlavně kámen a masivní dřevo, které jsou v kontrastu s bílými stěnami.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Tereza Musilová, MgA. Vendula Hladíková, Ing. Lukáš Zimandl, DESIGN4FUNCTION s.r.o., www.d4f.cz)

Návrh řešil kompletní rekonstrukci kláštera, který v nedávných letech sloužil také jako administrativní a výrobní objekt. Vzhledem k předchozímu násilnému využití a stávajícímu zchátralému stavu bylo nutné přistoupit ke kompletní rekonstrukci interiéru a exteriéru.

Město Votice se rozhodl využití kláštera řešit jako víceúčelové, tak aby zde bylo možné realizovat stálé i dočasné výstavy. Dále jsou v prostoru původního refektáře pořádány přednášky, koncerty, zasedání zastupitelstva, svatební obřady a často je také využíván neziskovými organizacemi.

Hlavní důraz je kladen na původní prostor a podobu kláštera. Snahou bylo vrátit podobu kláštera do doby před rokem 1900. Došlo k vybourání konstrukcí dostavovaných ve 20. století - nevhodné příčky v chodbě ambitu a v jednotlivých místnostech, odstranění vestavby záchodů a sprch, vybourání dodatečně zazděných otvorů, vybourání betonových podlah, atd.

Při rekonstrukci byly použity materiály, které se používaly v době, kdy byl klášter založen - kámen a masivní dřevo, které vytváří kontrast s čistě bílými stěnami. Novodobé konstrukce jsou v maximální možné míře navrženy jako demontovatelné a jsou řešeny tak, aby bylo na první pohled zřejmé, že nejsou původní. Takto není výraz prostoru potlačen a návštěvník si lépe uvědomí původní podobu kláštera, jedná se především o sociální zázemí a nábytkové prvky, které jsou navrženy v tmavé barvě.

Vzhledem k památkové ochraně objektu byly historické konstrukce a detaily řešeny v souladu s historickými postupy.

Součástí kláštera je také rajský dvůr, který po obnovení slouží veřejnosti jako odpočinková zóna.

Rekonstrukce kláštera probíhala v několika etapách od roku 2015 do roku 2018.

08.03.2019