REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA SPOLEČENSKÉHO SÁLU SOUE, PLZEŇ

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA SPOLEČENSKÉHO SÁLU SOUE, PLZEŇ

 

Inspirací pro vizuál objektu byla sinusoida střídavého proudu a elektrického výboje. Sinusoida je propsána do stěn, elektrickým výbojem bylo inspirováno osvětlení v zázemí. Dominantní barvou v interiéru je stejně jako na přístrojové desce červená. Zmodernizovaný interiér sálu a předsálí odpovídá veškerým současným trendům a požadavkům.

(kategorie: Veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Bohuslav Strejc, Ing. Ondřej Janout, Ing. Jan Běl, PROJECTSTUDIO8 s.r.o., www.projectstudio8.cz)

Rozsah:

Rekonstrukce a přístavba víceúčelového sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni. Zázemí bylo zastaralé a v jistých ohledech i poddimenzované. Proto rozšiřujeme zázemí pro sál a navrhujeme jeho fasádu a interiér.

Inspirace:

Inspirací pro vizuál objektu je sinusoida střídavého proudu a elektrické výboje. Sinusoida je propsána do profilace obkladu stěn v interiéru i exteriéru, který se leskne až elektrizujícím způsobem. Elektrický výbojem je pak inspirováno osvětlení hlavních prostor zázemí, které se vine chodbou, jakoby vodičem. Objekt v exteriéru díky podsvícení fasády mění dramaticky svoji podobu a může tak reflektovat stav uvnitř objektu. Tím pak dávat do širšího okolí signál, že se něco v tomto stroji děje. Mobiliář vnitřního i venkovního vybavení je v červené barvě, aby poutal pozornost jako kontrolky na přístrojové desce.

Návrh:

Záměrem bylo tento sál modernizovat, zpřehlednit jeho provoz i variabilitu a dimenzovat jeho přístavbu tak, aby odpovídala požadavkům současnosti. Dalším úkolem bylo doplnit reprezentativní předprostor, který absolutně chyběl.

Hlavní hmota společenského sálu byla doplněna jednopodlažním objektem, navazující na starou část přísálí. To jako celek prošlo zásadní změnou, jak stavebně tak z hlediska vybavenosti a designu interiéru. Nachází se zde bary, šatna, zázemí sociální a zaměstnanecké a sklad. Sál prošel pouze opravou. Byly zde opraveny povrchy, proběhla výměna osvětlení a mobiliáře. Celková barevnost sálu je laděna do barevnosti přístavby.

05.04.2021