MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU, BENEŠOV

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU, BENEŠOV

 

Muzeum sídlí v třípatrové secesní vile, jejíž místnosti byly velmi členité a pro pořádání výstav limitující. Cílem rekonstrukce bylo propojení jednotlivých místností do volně plynoucího prostoru. Kromě výstavních sálů vznikla nově také kavárna s knihovnou a přístupem na venkovní dvůr poskytující zázemí pro vernisáže a kulturní akce.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: MgA. Marcela Steinbachová, PhD., spoluautor Ing. arch. Vít Holý, www.skupina.org)

 

Muzeum umění a designu v Benšově sídlí v třípatrové secesní budově na Malém náměstí. Její dispoziční řešení před rekonstrukcí bylo pro pořádání pravidelných výstav limitující. Oddělené místnosti přístupné pouze z centrální chodby přetrhávaly kontinuální vyznění výstavy a neposkytovaly dostatek vzdušnosti. Hlavním motivem rekonstrukce je propojení izolovaných místností enfiládou do jednoho plynoucího prostoru. Odstranění nevhodných příček a sloučení místností dodalo interiéru na velkorysosti. Největší výstavní sál vznikl pod Šímovou síní propojením tří menších místností. Nová prosklená příčka do chodby pustila světlo do hloubky dispozice. Kromě výstavních prostorů vznikla v budově kavárna s knihovnou a přístupem na venkovní dvorek, poskytující zázemí pro vernisáže a jiné kulturní akce. Všechny nové zásahy jsou pojednány současně, dominujícím materiálem je ocel s bezbarvou povrchovou úpravou. Výrazným motivem v jinak střídmě pojatém interiéru jsou „zamotaná“ svítidla z LED pásků v prostoru kavárny.

K optickému propojení výstavních sálů výrazně přispělo sjednocení jejich podlah. Zvolená, do šeda mořená, průmyslová mozaika představuje pro galerii dostatečně odolný i výrazově neutrální povrch. Osvětlení výstav je řešeno variabilním lištovým systémem s možností instalace širokého množství svítidel. Specifické technické řešení představují „zamotaná“ svítidla v prostoru kavárny. LED pásky jsou nalepeny na proužek hliníku, který drží tvar svítidla a odvádí teplo. Svítidlo je zavěšeno podhledovými závěsy. Technicky nejnáročnějším zásahem bylo statické vyztužení stropu pod Šímovou síní. Strop byl podepřen ocelovými vazníky a původní dřevěné trámy byly zahuštěny.

Základní info:

Partneři projektu – Liberecký kraj, Město Bad Schandau

Ideový záměr projektu – PhDr. Vladimíra Jakouběová

Scénář expozice – Mgr. Alžběta Kulíšková a Mgr. David Marek

Architektonické řešení – hipposdesign a Ing. Zdeněk Sláma

Design interiéru – hiposdesign

Inženýring a prováděcí dokumentace – Profes projekt, s. r. o.

Generální dodavatel stavby – Termil, a. s.

Realizace interiéru – „M PLUS“, spol. s. r. o.

Grafické řešení – Jaroslav Turek, hipposdesign

Odborná konzultace – Tomáš Flanderka, MUDr. Zdeněk Konrád, Vladimír Procházka

Náklady – 45 mil.CZK, dotace Evropské unie činí 85 %

Projekt – 2014–2015

Realizace  – 2017–2019

Velikosti:

Užitná plocha  – 498 m2                                                                                                           Zastavěná plocha  – 525m2

Okolnosti a specifika stavby nebo rekonstrukce:

Muzeum horolezectví vzniklo v rámci projektu „Pro horolezce neexistují hranice“ (100268705), který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Das Projekt „Für die Bergsteiger gibt es keine Grenzen“ (100268705) wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mitfinanziert.

Zvláštnosti z pohledu autora interiéru:

Jedná se o první stálou expozici věnované horolezectví v České republice, která vznikla především díky teamu složeného z řad odborníků, kurátorů, nadšenců, legend a aktivních horolezců pod vedením řetitelky Muzea Českého ráje v Turnově  PhDr. Vladimíry Jakouběové. Expozice obsahuje mnoho interaktivních prvků, databázi, fotografie a projekce z důležitých expedic, výběr exponátu z historie i současnosti, záznamy úpěchů i tragédií..

02.03.2020