LOFTOVÝ BYT S KRUHY V BRATISLAVĚ

LOFTOVÝ BYT S KRUHY V BRATISLAVĚ

 

Původní stav po letech používání už neodpovídal potřebám rodiny, při rekonstrukci bylo nutné zajistit, aby byl prostor maximálně využit, aby se otevřel a aby vznikly nové úložné prostory. V denní části bytu vznikl multifunkční prostor, který je snadno upravitelný. Je ucelený, ale přitom interiér člení a definuje.

(kategorie: rekonstrukce; autor a přihlašovatel: Mgr.art. Richard Kilo a Ing. arch. Matej Honč, KILO HONČ, s.r.o., www.kilohonc.com)

Podkrovní byt se nachází v jedné z nejvyhledávanějších městských částí Bratislavy vybudované v 50. letech minulého století pod názvem 500 bytů. Tato čtvrť představuje nejstarší sídlištní část v Bratislavě, která byla vybudována po druhé světové válce jako reakce na masivní příval obyvatelstva do hlavního města. Stala se atraktivní zejména pro mladé rodiny. Bratislava
od té doby prošla silnou urbanizací a lokalita se dostává do užšího centra města. Stává se velmi atraktivní a jedinečnou. Pod vlivem neustále rostoucího zájmu o bydlení se původně neobytná půda těchto charakteristických trojpodlažních domů začala v 90. letech rekonstruovat, což vedlo
ke vzniku podkrovních bytů.

Původní stav bytu po letech používání neodpovídal potřebám rodiny. Proběhly drobné, ale důležité úpravy. Cílem bylo dosáhnout maximálního využití prostoru, otevřenost, nové velkorysé úložné prostory. Denní zóna bytu musí fungovat pro velkou pětičlennou rodinu. Funkčně – provozní členění prostoru určuje mobiliář, ne příčky. Ten celkový prostor definuje, rozděluje, ale zároveň mu dodává ucelený charakter. Obývací pokoj, kuchyň, jídelna, herna, čítárna i hudební místnost... Vše je jeden multifunkční prostor – velký, modifikovatelný a transparentní.

Nosným dispozičním prvkem je nové uspořádání kuchyně, které je aktivně propojené s obývacím pokojem prostřednictvím obousměrně řešeného modulárního sofa. Jelikož v pětičlenné rodině se poměrně dost vaří, je to opravdu ústřední komunikační prostor pro všechny členy. 

V rámci stavebních úprav jsme zrušili technickou místnost s kotlem, která už neplnila svoji funkci a nahradila ji vysoká kuchyňská sestava, do které jsme integrovali i nový kotel. Zrušil se nepoužívaný komín s krbovou vložkou a prostor se tak zvětšil do hloubky o dalších 60 cm. V předsíni se posunuly stavební otvory tak, aby vznikla nová nika na úložné prostory a v neposlední řadě se odstranil sádrokartonový podhled. Otevřeli jsme prostor a ukázali jsme konstrukci krovu.

Tento prostor je tedy hlavně o lidech, o jejich vztazích a příběhu společného žití.

05.03.2020