INTERIÉR RODINNÉHO DOMU U OLOMOUCE

INTERIÉR RODINNÉHO DOMU U OLOMOUCE

 

Zadáním investora byla úprava a návrh dispozice projektu přízemního rodinného domu. Interiér měl být maximálně uzavřený směrem do ulice a otevřený do prostoru zahrady. Centrem rodinného domu se stal velký prostor obývacího pokoje s kuchyní a jídelním koutem. V interiéru byly použity decentní velkoplošné materiály v kontrastu s výraznými solitérními interiérovými prvky, doplňky a zařízením.

(kategorie: novostavba; autor a přihlašovatel: Ing. Ondřej Strupek a Ing. arch. Michal Šmehlík, CREATISA DESIGN s.r.o., www.creatisadesign.cz)

Zadáním investora byla úprava a návrh dispozice projektu přízemního rodinného domu fi. EKORD, který měl klient již stavebně zprojektovaný, povolený a nachystaný k výstavbě, která měla již následovat. 

V rámci projektu řešila projekční firma s klientem celkový charakter a tvar, velikost zastavěnosti a exteriérové ztvárnění rodinného domu. Velmi podstatné dále bylo celkové konstrukční a technologické navržení stavby, které mělo objekt rodinného domu držet v úrovni nízkoenergetického standardu. Vnitřní dispozici nechala projekční firma na klientovi resp. na celkovém návrhu interiéru s tím, že určité stavební a technologické náležitosti, postupy a detaily musí být i tak zachovány, aby objekt stále splňoval stavební, konstrukční a technickoprovozní řešení stavby.

Původní navržená vnitřní dispozice objektu rodinného domu zcela nevyhovovala požadavkům klienta. Až na pár stavebních částí, které tvořily vnitřní nosné konstrukce a musely být v určitých částech objektu zachovány, vznikla návrhem interiéru nová dispozice odpovídající představě klienta. Jediné, co nebylo možné změnit, bylo zachování vnějšího tvaru objektu.

Koncept rodinného domu a následně interiéru měl být maximálně uzavřený směrem do uličního prostoru a maximálně otevřený do prostoru zahrady. Tomu odpovídá návrh interiéru a nové dispozice vč. velikosti oken a vstupů či výstupů do exteriéru. Centrem rodinného domu a tudíž i hlavním prostorem se stal velký prostor obývacího pokoje s kuchyní a jídelním koutem, který je zcela propojený do prostoru zahrady přes velkou úrovňovou terasu a to díky velkorysému okennímu prosklení, které interiér krásně prosvětluje i přes předsazenou konstrukci střechy nad terasou. Na tuto terasu, která svými rameny obemyká část rodinného domu směrem do zahrady, byly navrženy veškeré obytné místnosti, které jako centrální prostor, jsou propojeny svými výstupy v rámci okenních výplní.

Interiér byl navržen pro mladý pár s dítětem s ohledem jak na detail, tak i na použití nových materiálů a trendů. Konceptem návrhu interiéru byla kombinace použití decentních a méně výrazných velkoplošných materiálů v kontrastu s výraznými solitérními interiérovými prvky, doplňky a zařízeními a to vše s důrazem na jednoduchost a účelnost zvolených materiálů. Spojovacím prvkem celého interiéru, který byl zvolen do všech místností (až na dětské pokoje), bylo použití velkoplošné keramické dlažby ve světlém odstínu v designu imitující středověkou sakrální dlažbu. Zajímavé pro výběr bylo i to, že každá část dlažby je jiná se svým identickým vzorem a s odštípanými hrany tak vytváří jakousi velkoplošnou mozaiku. Dalším propojujícím a sjednocujícím prvkem byla volba bílé barvy, která byla použita jak na většinu nábytku v celém interiéru, tak i na úpravy stěn, interiérových dveří, textilních záclon, apod. Interiérové dveře byly navrženy buď jako bezobložkové se skrytou zabudovanou zárubní, což v celkovém pojetí dveří a zvoleného kování vytváří minimalistický detail či jako celoskleněné fixní a posuvné stěny vytvářející jednak funkční předěl, ale zároveň umožňující proslunění vzdálenějších bezokenních prostor. Aby dojem návrhu interiéru nepůsobil sterilně či chladně, je celkový návrh a řešení interiéru doplněn o volbu materiálů, které jednak působí tzv. teplejším dojmem či vytváří kýžený materiálový, barevný či solitérní kontrast k celku. Proto byly zvoleny na určité části nábytku materiály dubové či makasarové dýhy v přírodní olejové variantě, kontrastní barevné prvky v odstínu zelenotyrkysové, béžové a hořčicové malby a stěrky v imitaci betonu, apod.. Jako materiálový či tvarový kontrast pro celek interiéru bylo navržení v části kuchyňské linky "levitující" barové vertikální desky ze žulového kamene s hrubě odštípanými hrany opracování či použitý přírodní a živoucí prvek v podobě vertikální tzv. zelené stěny - výplně z rostoucího lišejníku. Kontrastní prvky pak doplňují např. sedací souprava v koňakové úpravě kůže, volbadesignového nadčasového konferenčního stolku, či návrh jídelních a barových židlí, jídelního stolu, kamenný obklad stěny, apod.. Barevný či materiálový kontrast byl docílen i v použití samotných textilií jako prvek polstrování ostatního sedacího nábytku či rámu postele a koberců. Neméně důležitou roli hrála i volba a způsob použití hlavního osvětlení v celém rodinném domě a to v podobě zcela vsazených bezrámečkových svítidel, vytvářející opět dojem minimalistického detailu v kontrastu s výraznými stropními, zavěšenými či nástěnnými designovými svítidly. 

Koupelny jsou navrženy dle umístění v dispozici a účelu užívání. Spojovacím prvkem obou koupelen je čistota v podobě bílého provedení sanity. V kontrastu s volbou sanity jsou provedeny obklady a dlažba zvolené různě dle účelu dané koupelny. 

Hlavní koupelna je navržena k použitým typům a množství sanity k ploše místnosti celkově jako světlejší. Pro obklad byly zvoleny velkoformátové obklady s kompaktní celistvou výškou na celou světlost místnosti s výrazným dekorem imitující mramor v kontrastu s dlažbou v imitaci dřevěných dubových prken. Velkoformát obkladu byl důvodem návrhu i proto, aby v rámci plochy stěny vytvořil celistvost a kompaktnost prostoru v kontrastu s dlažbou a zejména se sanitou vč. nábytku a doplňků. Optické zvětšení prostoru pak zvýraznilo použití velkého zrcadla nad dvojumyvadlem.

Druhá koupelna, která slouží jen klientovi v rámci umístění u ložnice, byla navržena jako prostor, který je součástí samotné ložnice, byť si zachovává i svou intimitu v samotném použití. Tomu odpovídá jak volba samotného funkčního předělu při zachování optického propojení s prostorem ložnice v podobě užití celoskleněné výplně. Díky použití celoskleněné výplně mohlo být použito velmi tmavého designu samotné koupelny. Tomu odpovídá volba jak samotného obkladu s dlažbou tak i malby stropu. V kontrastu s tmavými plochami stěn a stropu je pak použití světlé sanity a zejména pak centrálního prvku obkladu u umyvadla či nahodile použitých svislých listel v dekoru zlaté. Tmavé použití obkladu se promítlo i do volby již zmiňované dřevěné dýhy v dekoru makasaru, která je použita jako sjednocující prvek jak pro ložnici tak i koupelny. 

Celkové pojetí interiéru a jeho funkčnost vytvořilo příjemné místo pro pobyt všech členů a přátel klienta. Spokojenost v rámci spolupráce se promítla i do dalších úprav a návrhů jak samotného dokončení exteriéru rodinného domu, tak zejména do dalších částí kolem rodinného objektu. Zejména pak do celkové koncepce a návrhu zahrady, její samotné členění, modelace, použití a rozdělení funkčních zón v rámci provozu, bezpečí, orientace k výhledům do okolí či naopak v rámci umístění menšího zahradního objektu s prvky soukromého a nerušeného trávení volného času a setkávání se.

15.03.2018