EVANGELICKÝ KOSTEL V HODSLAVICÍCH

EVANGELICKÝ KOSTEL V HODSLAVICÍCH

 

Hodslavický kostel byl postaven v roce 1813 pro jeden ze tří nejstarších evangelických farních sborů na Moravě. Současný návrh interiéru zdůrazňuje tektoniku kostela, odhmotňuje prostor od rušivých vrstev. Klidný podklad dává vyniknout původnímu dubovému mobiliáři, drobným freskám či vitrážím.

(kategorie: veřejný interiér II; autor a přihlašovatel: MgA. Václav Šuba a MgA. Jakub Červenka, spolupráce doc. Ing. arch. Kamil Mrva, PhD., OBJEKTOR ARCHITEKTI s.r.o., www.objektor.cz)

IDEA

Zvýraznění původních i nově objevených kvalit kostela z roku 1813, který za poslední dekády prošel péčí nedostatečnou, nebo architektonicky ne zcela vhodnou.  Návaznost na hodnotné prvky, odstranění nánosů rušících hlavní myšlenku prostoru. Aktualizace provozu i významu evangelického kostela pro dnešní život farnosti.

DETAILNÍ POPIS

Hodslavský kostel byl postaven roku 1813 pro jeden ze tří nejstarších evangelických farních sborů na Moravě. Nutnost stavebních úprav společně s proměnou života v evangelické církvi generovaly projekt, integrující nové potřeby farního sboru společně se současným přístupem k péči o sakrální stavby.  

Návrh zdůrazňuje tektoniku kostela, odhmotňuje prostor od rušivých vrstev. Jsou odstraněny nánosy nevhodných barevností a materiálů a nahrazeny jednotnou výmalbou v bílo-šedých valérech a podlahou z masivního dřeva a pískovce. Klidný podklad dá vyniknout stávajícím symbolům a detailům, které jsou s péčí restaurovány – od kvalitního dubového mobiliáře z 50. let po drobné fresky či vitráže. Čitelnost prostoru je zdůrazněna novou koncepcí osvětlení. Lokálně je přiznáno kvádrové kamenné zdivo, stejně tak kamenná ostění vstupů. Nově navržené prvky mají současný detail, ale materiálově navazují na odkaz vybavení kostela.  Je kultivována typografie verše v prvním poli klenby. V neposlední řadě je řešen odvod vlhkosti a vytápění kostela i návazné plochy exteriéru.

Proměnou prošlo i prostorové uspořádání kostela. Nový tvar pódia v presbytáři a odstranění lavice pro faráře umožňují víceúčelové užití prostoru pro všechny sakrální i kulturní aktivity, které jsou nedílnou součástí dnešního života farního sboru. Oltářní stůl i s křížem je odstraněn a nahrazen novým stolem Páně; zvýrazněna je tak charakteristická vitráž v čele kostela. Za vstupní předsíní je navrženo zázemí pro církevní i společenské aktivity. Varhany na kruchtě musely být kvůli špatnému technickému stavu odstraněny, na jejich místě ale vzniká další vrstva kulturního života – mobiliář sloužící ke studiu a archivaci fragmentů kostela i dokumentů z obce, nahrazující ztracenou hodslavskou kroniku.

01.03.2020