DŘÍVE MODULÁRNÍ EXPO PAVILON 2015, DNES KOMA MODULAR

DŘÍVE MODULÁRNÍ EXPO PAVILON 2015, DNES KOMA MODULAR

 

Po úspěchu, který měl pavilon České republiky na EXPO v Miláně, se dodavatel stavby rozhodl celý pavilon navržený z modulárních konstrukcí převézt zpět do vlasti a znovu jej použít pro stavbu svého ředitelství ve Vizovicích. Jednotlivá patra a firemní oddělení jsou lehce barevně a materiálově odlišena, ale tvoří jeden estetický celek.

(kategorie: veřejný interiér II; autor: MA Jan Šrámek, STUDIO OLGOJ CHORCHOJ, www.olgojchorchoj.cz; přihlašovatel: KOMA MODULAR, s.r.o., www.koma-modular.cz)

Po úspěchu, který měl pavilon České republiky na EXPO v Miláně, se dodavatel stavby, firma KOMA, rozhodl celý pavilon, který byl navržen z modulárních konstrukcí, převézt zpět do České republiky a znovu jej použít pro stavbu svého ředitelství ve Vizovicích. Exteriér budovy byl změněn tak, aby vyhovoval našim klimatickým podmínkám a předpisům, interiér původního pavilonu musel být pro nový účel kompletně přepracován. S tímto úkolem investor oslovil naše studio Olgoj Chorchoj. Firma KOMA je průkopníkem v oblasti modulární architektury v Evropě. Modularita a nestandardní řešení jsou tedy jejich denním chlebem. To se projevilo i v odvážnosti zadání a skvělém pochopení navržených atypických a neobvyklých řešení ze strany investora. Zásadní pro nás bylo porozumění firemní struktuře a seznámení se se zaměstnanci. Pan ředitel, po Baťovském vzoru, udržuje ve firmě rodinné prostředí s osobní známostí všech zaměstnanců, které ale zároveň respektuje jasně danou hierarchii uvnitř firmy. Už od začátku našeho setkávání s klientem bylo jasné, že navrhujeme stavbu a interiér z modulů, která má přitom bořit předsudky spojené s modulární architekturou. Při návrhu jsme snažili vyzdvihnout technické a přirozené vlastnosti neobvyklého konstrukčního systému. Nechtěli jsme s modulárními buňkami pracovat jako se sádrokartonem obalenými krabicemi, které jsou složeny z levných materiálů a poskládány do tvarově vyhovujícího celku. V celém interiéru je na první pohled patrné dělení na jednotlivé moduly, které je čitelné na sloupech, stropu i podlaze díky pruhům z černého alu-bondu a kaučuku, který značí místa styku jednotlivých modulů. Materiál, který je s kontejnerovými moduly často spojován, je vlnitý plech, který jsme použili v rámci akustického podhledu s atypickým děrováním a povrchovou úpravou, speciálně vyvinutém pro KOMA HQ ve Švýcarsku. Podhled byl doplněn autorsky navrženými světly, odkazujícími na křížové výztuhy, které spolu s VZT spárami oddělují jednotlivé segmenty stropu, které opět kopírují skladebnost jednotlivých modulů. Tloušťku sloupů, jsme využili pro umístění vestavných skříní, které tak zároveň slouží jako dělící prvky jednotlivých místností a akusticky funkční elementy v interiéru.  Jednotlivá patra a firemní oddělení jsou lehce barevně a materiálově odlišena, ale tvoří jeden estetický celek. Přízemí je tvořeno ocelovou konstrukcí s mohutnými překlady, je propojeno do jednoho velkého prostoru, na podlaze je lité terazzo v tmavé barvě, stěny jsou skleněné, nebo z pohledových sklocementových panelů. Pro návštěvníky a veřejnost je v přízemí kavárenský pult, kde se podává vynikající italské espresso. V patrech, která jsou vyhrazena především zaměstnancům, se místo sklocementových obkladů na stěnách objevuje dýha, shodná s dvířky skříní a ostatním akustickým obkladem. Dle logiky rozdílných provozů pak dochází ke změně barevnosti kaučukové podlahy, dřeva na stěnách a skříních i barvě akustického podhledu tak, aby došlo k odlišení jednotlivých oddělení firmy, základní materiálový koncept ale zůstává beze změn. Provoz firmy vychází z časté komunikace zaměstnanců z různých oddělení, kteří se dohromady věnují jedné zakázce. Z toho důvodu je na jednotlivých podlažích množství různě velkých jednacích místností a společných prostor pro odpočinek, nebo osobní setkávání nad zakázkami.  
Materiály se proměňují současně s hierarchií zaměstnanců napříč budovou. Vrcholem je ředitelská kancelář s povrchy z dubové kořenovice, maximálním zasklením s výhledem na celý závod a soukromou jednací místností. Na střeše budovy je potom obytná terasa s krásným výhledem a posezením pro zaměstnance. Celý proces návrhu, projektování i stavby byl velkou výzvou, především množstvím atypických, navrhovaných řešení a prvků, počínaje akusticky funkčním vestavným nábytkem a konče autorsky navrženými světly a obkladem stěn, který je kompletně proveden z dřeva a dýhy, spolu s uměleckými díly, které jsou s interiérem výrazně propojeny. Závěrem bychom rádi poděkovali investorovi, protože pouze díky skvělému pochopení našich podnětů, kvalitnímu kolektivu, odvaze a nekonečné energii, kterou byl ochoten projektu věnovat, se nám všem podařilo dosáhnout výborného výsledku.

07.03.2019