CHALUPA V ČESKÉM RÁJI

CHALUPA V ČESKÉM RÁJI

 

Původní roubené stavení pravděpodobně z počátku 19.století je již několik desetiletí užíváno jako rekreační objekt. Vzhledem k stále častějšímu pobytu majitelů a delším časovém intervalu od posledních zásahů bylo zapotřebí několika stavebních úprav. V interiéru proběhla rekonstrukce koupelny s komorou a modernizace a rozšíření kuchyně.

(kategorie: rekonstrukce; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Barbora Kopečná, KOOA s.r.o., www.kooa.cz)

Původní roubené stavení pravděpodobně z počátku 19.století je již několik desetiletí užíváno jako rekreační objekt. Vzhledem k stále častějšímu pobytu majitelů a delším časovém intervalu od posledních zásahů bylo zapotřebí několika stavebních úprav. V první řadě bylo potřeba udělat novou střechu, což vzhledem k její rozloze téměř 750m2 byl zásah nejzásadnější a zároveň nejpotřebnější. Za střešní krytinu byla zvolena eternitová šablona antracitové barvy, která dobře koresponduje se starým objektem a zároveň zásadním způsobem nepřitěžuje krov. Hned poté se musel vyřešit havarijní stav elektřiny, a tak se objekt dočkal nových rozvodů, vypínačů, zásuvek. Mimo jiné proběhla v interiéru rekonstrukce koupelny s komorou a modernizace a rozšíření kuchyně. Umístění kuchyně ve světnici sice nekoresponduje s původní dispozicí, kdy se vařilo v černé kuchyni (dnes komora), ale  současnému provozu už černá kuchyně nevyhovuje. Dlouhodobě se vaří na kamnech ve světnici a z komory je pouze dochovaný přístup k peci na chleba. Pro pohodlnější provoz bylo potřeba kuchyň (původně pouze pult vedle kamen) zásadním způsobem rozšířit. Jako nejlepší řešení se ukázala koncepce kredence, která v konstrukci z masivního dřeva ukrývá současné spotřebiče (myčku, dřez, indukční varnou desku atd.) a nenarušuje tak původní ráz místnosti. V celém stavení se stále topí dřevem v kamnech.

16.03.2018