ZÁŠTITY

ZÁŠTITY

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU


Oficiální záštitu nad soutěží Interiér roku převzalo
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky  (dříve Ministerstvo hospodářství ČR), které je je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí.

 

 

 

INSTITUTO CAMOAS

 

Oficiální záštitu nad soutěží Interiér roku převzalo 
Portugalské centrum – Instituto Camões v Praze (Centro de Língua Portuguesa) je výsledkem dohody o spolupráci mezi Karlovou univerzitou a Institutem Camões Portugal. Působí v oblasti jazykového a kulturního vzdělávání s cílem šířit portugalský jazyk a kulturní rozmanitost portugalsky mluvících zemí (zejména Portugalska, Brazílie, Angoly a Mozambiku).

 

ASOCIACE CESKYCH NABYTKARU

 

Oficiální záštitu nad soutěží Interiér roku převzala

Asociace českých nábytkářů.

AČN byla založena v roce 1997 a sdružuje významné výrobce nábytku od drobných truhlářů až například po společnost TON.

Společnosti sdružené v Asociaci českých nábytkářů vyjadřují svým členstvím zájem o další rozvoj oboru v České republice.