DŮM S PULTEM Z VLNITÉHO PLECHU, SVINAŘE

DŮM S PULTEM Z VLNITÉHO PLECHU, SVINAŘE

 

Počáteční záměr investora obnovit topný systém a vstupní prostor domu se nakonec změnil na celkovou rekonstrukci interiéru. Architektka navrhla nové dispoziční řešení obou pater a propojila dům více se zahradou. Nová kuchyně s výrazným pracovním pultem z červeného vlnitého plechu se stala centrálním místem celého minimalisticky řešeného domu.

(kategorie: rekonstrukce; autor a přihlašovatel: Ing. arch. Daniela Polubědovová, www.insidecor.cz, www.archiweb.cz)

Počáteční záměr rekonstrukce rodinného domu ve Svinařích byla obnova topného systému a vstupního prostoru. V období úvah o měnících se potřebách rodiny, která dům obývala, se rekonstrukce rozrostla na další dispoziční změny.Ty následně  souvisely s celkovou proměnou tvarosloví,  materiálového a barevného konceptu interiéru.

V průběhu stavebních prací se objevily i mnohé konstrukční problémy původní stavby vedoucí k výměně stropu a následně i střechy.

Do hlavní obytné místnosti jsme nově umístili kuchyň, která byla do té doby poměrně nepohodlně od tohoto prostoru odtržena. Z původního vybavení zde zůstal jen krb, který jsme obložili surovým ocelovým plechem s perforovaným vzorem. Stejný motiv byl použit na prosvícenou polici nad pracovní kuchyňskou deskou a zabradlí schodiště.

 Nově uvolněný prostor kuchyně umožnil vznik samostatné pracovně. S pracovní deskou s integrovaným umyvadlem má tak specifickou funkci pro výrobu šperku (oba majitelé jsou výtvarníci). Hlavní vstup do domu je oddělen od pracovny skleněnou příčkou, která poskytuje oběma místnostem vzdušnost i světlo.

V prvním nadzemním podlaží se změnou topného systému proběhla i proměna ve struktuře prosklení fasády. Kromě teplené pohody se tak podařilo i větší vizuelní propojení se zahradou.

Schodištěm z černého ocelového plechu se dostáváme do patra ložnic. Zde bylo potřeba transformovat dispozici ze společného dětského pokoje, malé pracovny a komory na dva samostatné pokoje pro dospívajicí dcery s vlastní koupelnou. Ve stejném výtvarném duchu proběhla i rekonstrukce ložnice rodičů s koupelnou.

Rekonstrukce interieru domu se uskutečnila v obou patrech ve všech vrstvách od hrubé stavby až po drobný detail. K velké změně atmosféry přispěla i možnost odstranit ve vstupním patře obklad stropu sádrokartonem a využít viditelné ocelové nosníky v kombinaci s novými dřevěnými trámky.

V patře ložnic jsme jako podhled použili vlnitý hliníkový plech a ponechali ho v původní surové podobě. Strop tak zrcadlí světelné efekty a všechny použité barvy. Prostor tak dostavá svoji specifickou dynamiku a hloubku.

Vlnitý plech s výrazně červenou barvou je využit i v již zmíněném  kuchyňském prostoru. Na obvodu kulatého středového pracovního pultu svým výrazným barevným akcentem evokuje centrální místo celého domu.

03.03.2017